Khi nào thì anh em nên ôm bảng lô đề

Khi nào thì anh em nên ôm bảng lô đề